top of page

תרגום של החלק העוסק בארבע האמיתות הנאצלות, מתוך:
Sammaditthi Sutta, In: Majjhima Nikaya (sutta 9) Trans: Ñanamoli Thera


"טוב חבר," אמרו הביקהו שמחו ועלזו בדבריו של סאריפוטה הנערץ. אז שאלוהו שאלה נוספת: "האם, חבר, ישנו אופן נוסף בו חניך הוא בעל השקפה נכונה... והגיע אל החכמה האמיתית?". - - - "ישנו אופן כזה, חברים."
"כאשר, חברים, חניך נעלה מבין סבל, את מקור הסבל, את הפסקת הסבל ואת הדרך המובילה להפסקת הסבל, באופן כזה הוא בעל השקפה נכונה ... והגיע אל החכמה האמתית הזו.
ומהם סבל, מקור הסבל, הפסקת הסבל והדרך להפסקת הסבל? לידה היא סבל, הזדקנות היא סבל, מחלה היא סבל, מוות הוא סבל, עצב, יגון, כאב, אבל ויאוש הם סבל. לא להשיג את שאתה רוצה - זה הוא סבל. בקצרה, חמשת המצרפים המושפעים מהקשרות הם סבל. זה מה שקרוי סבל.
ומהו מקור הסבל? מקור הסבל הוא השתוקקות שמביאה לחידוש ההוויה. מלווים אותו הנאה, תאוה ועונג מדבר זה או אחר. [מקור הסבל] הוא השתוקקות להנאות חושים, השתוקקות להיות, והשתוקקות לא להיות. זה מה שקרוי מקור הסבל.
ומהי הפסקת הסבל? זו ההעלמות בלי שארית, זהו חידלון, ויתור, הרפיה, אי-אחיזה ודחייה של אותה השתוקקות. זה מה שקרוי הפסקת הסבל.
ומהי הדרך המובילה להפסקת הסבל? זו דרך שמונת הנתיבים. היא - השקפה נכונה,... מיקוד נכון. זה מה שקרוי הדרך המובילה להפסקת הסבל.
כאשר חניך נעלה מבין כך סבל, את מקור הסבל, את הפסקת הסבל ואת הדרך המובילה להפסקת הסבל - הוא, כאן ועכשיו, שם סוף לסבל. גם באופן כזה, חניך נעלה הוא בעל השקפה נכונה והגיע לחכמה האמיתית."


מאנגלית - אסף פדרמן.
 

האלו שפרשו מחיים רגילים לטובת חיי בקהילה נזירית, או לחיי קבצנות.
 

bottom of page