top of page

חמש תרגולות המוּדעוּת הנפלאות

 

תיך נאת הן


לאחר מפגשי האביב בשנת 1991 תרגם טיך נהאת האן מחדש את חמש ההנחיות, כדי לבטא את משמעויותיהן בצורה כוללת יותר ולנסח מחדש את ה"אל תעשה" בדרך שתבטא את ה"עשה".

1. מודע/ת לסבל שנגרם על ידי השמדת חיים, אני מחויב/ת לטפח חמלה וללמוד דרכים להגן על חייהם של אנשים, חיות, צמחים ומחצבים. אני נחוש/ה לא להרוג, לא להניח לאחרים להרוג, ולא לתמוך באף פעולת הריגה בעולם, לא במחשבתי ולא באורח חיי.

2. מודע/ת לסבל שנגרם על ידי ניצול, אי צדק חברתי, גנבה ודיכוי, אני מחויב/ת לטפח טוּב לב אוהב וללמוד דרכים שיאפשרו לי לפעול לרווחתם של אנשים, חיות, צמחים ומחצבים. אתרגל נדיבות על ידי כך שאחלוק את זמני, מרצי ומשאביי החומריים עם הנזקקים באמת. אני נחוש/ה לא לגנוב ולא להחזיק ברשותי דבר כלשהו שאמור להיות שייך לאחרים. אכבד את רכושם של האחרים, אבל אמנע מאחרים להרוויח מסבל אנושי או מסבלם של מינים אחרים שעל פני הארץ.

3. מודע/ת לסבל שנגרם על ידי התנהגות מינית לא נאותה, אני מחויב/ת לטפח אחריות וללמוד דרכים להגן על ביטחונם ושלמותם של פרטים, זוגות, משפחות והחברה כולה. אני מחויב/ת לא להיות מעורב/ת ביחסי מין ללא אהבה ומחויבות לטווח ארוך. כדי לשמר את אושרי ואת אושרם של האחרים, אני נחוש/ה לכבד את המחויבויות שלי ואת המחויבויות של האחרים. אעשה כל שביכולתי להגן על ילדים מניצול מיני ולמנוע מזוגות וממשפחות להתפרק כתוצאה מהתנהגות מינית לא נאותה.

4. מודע/ת לסבל שנגרם על ידי דיבור לא מודע ומחוֹסר היכולת להקשיב, אני מחויב/ת לטפח דיבור אוהב וקשב עמוק כדי לגרום שמחה ואושר לאחרים ולהפחית את סבלם. ביודעי שמילים עשויות לגרום אושר או סבל, אני נחוש/ה לדבר אמת, במילים שיוצרות ביטחון עצמי, שמחה ותקווה. לא אפיץ שמועות שאיני יודע/ת את מידת ודאותן ולא אבקר או אפסול דברים שאיני בטוח/ה בהם. אמנע מאמירת מילים שעשויות לגרום למחלוקת או לחוסר הרמוניה או שעלולות לגרום לפירוק המשפחה או הקהילה. אני נחוש/ה לעשות כל מאמץ ליישב ולפתור כל חילוקי דעות, קטנים ככל שיהיו.

5. מודע/ת לסבל שנגרם על ידי צריכה לא מודעת, אני מחויב/ת לטפח בריאות טובה, גופנית ונפשית, של עצמי, של משפחתי ושל החברה שלי על ידי תרגול אכילה, שתייה וצריכה מוּדעוֹת. אצרוך אך ורק דברים שמשמרים שלווה, רווחה ושמחה בגופי, בתודעתי ובגוף ובתודעה הקיבוציים של משפחתי ושל החברה. אני נחוש/ה לא להשתמש באלכוהול או כל חומר משכר אחר או לצרוך מזון או פריטים אחרים שמכילים חומרים רעילים, כגון תוכניות טלוויזיה, כתבי עת, ספרים, סרטים ושיחות מסוגים מסוימים. אני מודע/ת לכך שגרימת נזק לגופי ולתודעתי על ידי רעלים אלה פירושה בגידה בדורות הקודמים, בהוריי, בחברה ובדורות הבאים. אעבוד כדי לשנות מן היסוד אלימות, פחד, כעס ובלבול בתוכי ובחברה על ידי תרגול צריכה נכונה עבורי ועבור החברה. אני מבינ/ה שצריכה נכונה הכרחית לשינוי עצמי ולשינוי החברה. 

bottom of page