top of page

ישנם קורסים המשלבים תרגול ולימוד, במפגשים בני מספר שעות, בדרך כלל אחת לשבוע או אחת לשבועיים. הם מתקיימים בתל אביב ובכליל.

אלה הן סדנאות אינטנסיביות,לעיתים בשתיקה, הכוללים לינה במקום.

עבודה על המסע האישי והתובנה העצמית. הרטריטים נמשכים בין יום ועד 3 שבועות.

שפת ההוראה – עברית ואנגלית

Please reload

bottom of page