top of page


מלון אורחים / רומי

(משורר סופי בן המאה ה- 13)

תרגום: סמדר יהודה גזית

הוויה אנושית זו היא מלון אורחים

בכל בוקר מגיע אורח חדש.

שמחה, דיכאון, רוע-לב,

מודעות רגעית מגיעה

כאורחת בלתי צפויה.

קבל את פניהם וארח את כולם!

אפילו אם הם המון של תוגות,

השוטפות באלימות את ביתך

עדיין, נהג בכל אורח בכבוד.

אולי הוא מפנה אצלך מקום

ומרוקנות אותו מרהיטיו,

לשמחה חדשה.

המחשבה הקודרת, הבושה, הרשעות,

פגוש אותם בפתח בצחוק,

והזמן אותם פנימה.

הוקר תודה לכל הבאים,

כי כל אחד מהם נשלח

כמדריך מהעולם שמעבר.

bottom of page